Lesná cesta Salonkáš – rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo