Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín