Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Sološnica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín