LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica