Nakladanie, manipulácia, prevoz dreva na OM

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica