Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo