Odvoz dreva na OZ Košice

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Košice