Oprava a obnova ostrekovacieho parkoviska

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ lesnej techniky