Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.