Pestovateľská činnosť na OZ Levice ,LS Ľuboreč

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.