Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička, na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Lipt. Hrádok