Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica