Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín