Rekonštrukcia hrádze vodnej nádrže Hrončok

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo