Rekonštrukcia lesnej cesty Házička - Medvedzia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo