Výroba a montáž elektroinštalácie na manipulačnú linku ML 25 MES Krásno nad Kysucou

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ lesnej techniky