LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

výmena okien na služobnom byte Nový Krám