LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Oprava vonkajšej omietky na služobnom byte Jánošovka