LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Oprava vstupného schodišťa do budovy ES Hronec