LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Dokončenie I. etapy prestavby MES Hronec

 

03.09.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na akciu Dokončenie I. etapy prestavby MES Hronec v hodnote 1990 € bez DPH uchádzačovi Ing. Dušan Grék, Projektovanie stavieb, ul. Jána Milca 740/19, 010 01 Žilina