LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Výmena okien na administratívnej budove LS Sihla + byt pri LS Sihla