Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky

Dodávka stavebných (murárskych) prác na investičnej lesnej ceste Dóna potok