Oprava výtlkov na úseku LC Rača - Malý Javorník

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice