OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Maliarske práce“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

 OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Maliarske práce“

Uvedené práce realizuje firma ROTO color - Roman Tomčík, Morušová 51/9 Liptovský Mikuláš