Prekrytie strechy na Hosp. budove pri horárni pred Kýčernou

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog