Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy strediska Lesníckeho skanzenu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog