Výstavba drevárne a oprava interiéru chaty Pod Javor

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog