Zákazka na úpravu trávnikovej plochy a následné položenie kobercového trávnika vrátane úpravy pôdy pri PZ Topoľčianky

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na úpravu trávnikovej plochy a následné položenie kobercového trávnika vrátane úpravy pôdy pri PZ Topoľčianky v predpokladanej hodnote 1995,00 bez DPH uchádzačovi Pavol Petrík, Hollého 1, 903 01 Senec.