Náučný chodník - Bolešov-Krivoklát

LNCH Bolešov – Krivoklát v Bielych Karpatoch je s dĺžkou 8,2 kilometra a prevýšením približne 200 metrov zároveň vyhľadávanou cyklotrasou - predovšetkým obyvateľmi neďalekých miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Lesníci z Odštepného závodu Považská Bystrica š. p. LESY SR ho slávnostne otvorili v roku 2007. Má 18 zastávok. Na informačných tabuliach sa návštevníci môžu dozvedieť o miestnej faune a flóre, o prírodnom výtvore Dračia studňa, o význame práce lesníkov. Ale aj o tom, čo je to snehová jama a na čo slúži, alebo čo sú introdukované dreviny (v lokalite sa vyskytuje duglaska tisolistá, dovezená zo Severnej Ameriky začiatkom 20. 

Na trase LNCH Bolešov – Krivoklát sa nachádza vyhliadková rozhľadňa, z ktorej je pekný výhľad na majestátne Vršatecké bralá. Najvyššie položené miesto na trase lesníckeho náučného chodníka je horáreň Chrástková (550 m n. m.), ktorá je doteraz obývaná aj bez elektrického prúdu.