Náučný chodník - Čierna Mláka

Na počiatku bola myšlienka. Tou myšlienkou bolo vytvoriť niečo, čo priblíži verejnosti krásu prírody, význam lesníctva a zároveň poskytne nové možnosti na trávenie voľných chvíľ v prírode. Náučný chodník v Bardejovských Kúpeľoch. V lesoch ktoré sú majetkom Lesov Slovenskej republiky š.p. Odštepného závodu Bardejov. 

Myšlienka sa zrodila v novembri r. 2007. Počas zimy 2007/08 prebiehali prípravné práce a akonáhle to počasie a terén v jari dovolili, začalo sa s priamou realizáciou v teréne. Náučný chodník dostal pomenovanie podľa lokality, ktorá tvorí srdce chodníka a zároveň podľa pracovníkov ktorí ho zrealizovali. Lesnícky náučný chodník Čierna mláka.

     
   

Začiatok chodníka je v lokalite nad jazierkom. Má tvar „snehuliaka“, pozostáva teda z troch okruhov rôznej náročnosti. Vstup na chodník tvorí drevená vstupná brána s informačnou mapou, ktorá poskytne základné informácie o chodníku a zároveň napomôže návštevníkom v rozhodovaní na ktorý okruh sa vybrať. Jeho celková dĺžka je 4460 m a nájdete na ňom 18 tématických zastávok. Okrem nich na chodníku nájdete drevenú rozhľadňu na Zborovský hrad, kamennú terasovitú vyhliadku na hlavný hrebeň Čergovského pohoria, kaplnku svätého Huberta, príšeru vystupujúcu z vôd jazierka pri Zimnej studn,i či iné zaujímavé objekty. Samozrejmosťou sú lavičky na oddych, studničky i zrubové ohnisko. 

   

Lesnícky náučný chodník Čierna mláka - bol tvorený lesníkmi - z Odštepného závodu Bardejov pre širokú verejnosť. Výstavbu chodníka realizovali lesníci svojpomocne a z finančných prostriedkov OZ Bardejov. Veríme, že prežije mnoho rokov a ruka neprajníka sa mu vyhne ďalekým oblúkom.

Základné údaje o LNCH ČIERNA MLÁKA


Tématické zameranie :  mimoprodukčné funkcie lesa
Typ: samoobslužný, textový, grafický, celoročný, troj – okružný s odbočkami na vyhliadku a rozhľadňu

Údaje o okruhoch:
1. okruh – Jedľový - nenáročný - dĺžka 1,9 km – prevýšenie 100 m
2. okruh – Bukový – mierne náročný – dĺžka 3,7 km – prevýšenie 220 m
3. okruh – Javorový – náročný – dĺžka 3,9 km – prevýšenie 290 m (z okruhu vedú dve odbočky na vyhliadky)
Celková dĺžka chodníka 4,46 km.

Lokalizácia : Bardejov, mestská časť Bardejovské Kúpele
Začiatok trasy: odvozné miesto NAD JAZIERKOM
Koniec trasy:odvozné miesto NAD JAZIERKOM
Geomorfologický celok: Ondavská vrchovina

Postup realizácie : prípravne práce - november 2007 – marec 2008 
terénne úpravy a výstavba stanovíšť : marec - jún 2008
Dátum slávnostného otvorenia chodníka a krstu kaplnky : 24.6.2008

  

 


Zastávky náučného chodníka: 


1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku ČIERNA MLÁKA (náhľad tabule)
2. Spoznávanie drevín podľa kôry (náhľad stanovišťa)
3. Lesy osobitného určenia (náhľa tabule)
4. Les a voda (náhľa tabule)
5. Vietor, syn Slnka (náhľa tabule)
6. PRO SILVA (náhľa tabule)
7. Zver - súčasť lesa (náhľa tabule)
8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou (náhľa tabule)
9. Kaplnka sv. Huberta (náhľad kaplnky)
10. Vyhliadka na Zborovský hrad (náhľa tabule)
11. Čierna mláka (náhľa tabule)
12. Čergov – perla severovýchodného Slovenska (náhľa tabule)
13. Les a vzduch (náhľa tabule)
14. Pôdoochranná funkcia lesa (náhľa tabule)
15. Brečtan popínavý (náhľa tabule)
16. Ťažba - prostriedok výchovy lesa (náhľa tabule)
17. Les - súčasť krajiny (náhľa tabule)
18. Rastové fázy lesa (náhľa tabule) 

Nech sa páči. Prezrite si fotografie zo slávnostného otvorenia, či samotného chodníka :
 
(klikni na fotku pre jej zväčšenie)