Náučný chodník - Morské oko

LNCH Morské oko sa nachádza v tesnej blízkosti jazera rovnomenného názvu v Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, ležiacom v nadmorskej výške 618 m n. m., ktoré je s rozlohou 13 hektárov najväčším zahradeným sopečným jazerom na Slovensku. Nad Morským okom a teda aj LNCH sa vypína jedna z dominánt Vihorlatských vrchov – Sninský kameň, ktorý je známy prekrásnym výhľadom na okolité vrchy a doliny, ako aj na Východoslovenskú nížinu. Originalitou LNCH Morské oko, susediaceho s rovnomennou národnou prírodnou rezerváciou je, že za jeho stavbu a vybavenie zastávok boli po jednotlivých úsekoch zodpovední pracovníci viacerých lesných správ v rámci Odštepného závodu Sobrance š. p. LESY SR. Dobrý nápad, pretože zdravá rivalita medzi lesnými správami môže pozitívne ovplyvniť kvalitu prípravných a realizačných prác. LNCH Morské oko je toho názorným príkladom. 

LNCH Morské oko charakterizuje 2 500 metrov dlhá trasa s prevýšením 60 metrov a 9 zaujímavých zastávok. Podľa slov sobranských lesníkov majú ukázať širokej laickej verejnosti históriu a súčasnosť lesníckej činnosti. Autorom LNCH Morské oko sa tento zámer podarilo naplniť do bodky, pretože napríklad ukážka míle, približovania dreva rižňovaním, či využitia lesnej železničky určite zaujme mladých a poteší starších návštevníkov chodníka.