Rekonštrukcia prístrešku pri háj. Košariská

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice