Informačné tabule a drevené prístrešky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice