Náter striech ( 680 m2 ) na ŠS Hladomer.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní zadá zákazku "Náter strechy ..." dodávateľovi Ing. Anton Križo, Allendeho 34, 059 51 Poprad Matejovce. Hodnota zákazky bude 1992  € bez DPH.