Kontakty

  • kontakty

  • Adresa:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  • Lesnícke a drevárske múzeum
  • Námestie SNP č. 23/35
  • Mesto:Zvolen
  • PSČ:960 01
  • Telefón:+421 45 53 21 886
  • Email: muzeum@ldmzvolen.sk

Obrázok Budova LDM


Zväčšiť mapu

Pracovník Funkcia Email Telefón
Horská Šebíková Veronika, Mgr. vedúca LDM veronika.horskasebikova@lesy.sk +421918828704
Boledovič Milan, Bc. kurátor, dokumentácia drevárstva milan.boledovic@lesy.sk +421918828711
Figura Murgašová Dominika, Mgr. kurátor, kustód dominika.figuramurgasova@lesy.sk +421918828709
Figurová Tatiana, Mgr. kurátor, historik tatiana.figurova@lesy.sk +421918828701
Kolláriková Marieta knihovník - dokumentátor, ekonóm marieta.kollarikova@lesy.sk +421918828706
Macková Miroslava, Mgr. lektor, sprievodca miroslava.mackova@lesy.sk +421918828065
Mesároš Ivan, Ing. lektor, sprievodca ivan.mesaros@lesy.sk +421918828710
Nádvorníková Milota, Ing. kurátor, etnograf milota.nadvornikova@lesy.sk +421905487179
Vanga Marek, Ing. kurátor, dokumentácia lesníctva marek.vanga@lesy.sk +421918828705