Otváracie hodiny, vstupné

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Lesnícke a drevárske múzeum

Námestie SNP č. 22/33
960 01  Zvolen

 

Otvorené UTOROK - SOBOTA od 9.00 do 17.00 h.

Pondelok, Nedeľa:  ZATVORENÉ

Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 h.

Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred:

Ing. Ivan Mesároš, email: ivan.mesaros@lesy.sk , telefón: +421 918 828 710
Mgr. Pavel Kollárik, email: pavel.kollarik@lesy.sk , telefón: +421 918 828 277 

 

VSTUPNÉ

(Uvedené jednorazové vstupné je stanovené na osobu s DPH)
                                             

Základné vstupné: 2,50 €

- prehliadka všetkých výstav

Zľavnené vstupné: 1,50 €

- prehliadka krátkodobej výstavy

- žiaci a študenti všetkých stupňov škôl

- rodiny s deťmi do 15 rokov

- držitelia karty ISIC

- poberatelia dôchodku

Skupinové vstupné: 1,00 €

- návštevník v rámci organizovanej skupiny (10 a viac návštevníkov)

Tvorivé dielne: 1,00 €

- v cene zahrnutý kreatívny materiál a pomôcky vo vopred dohodnutom časovom rozsahu

- v cene nie je zahrnutá prehliadka výstav

Fotografovanie vo výstavných priestoroch: 1,00 €

Všeobecné podmienky
Vstup zdarma:

- pre deti v predškolskom veku

- pre zdravotne ťažko postihnutých

- pre držiteľov preukazov na bezplatný vstup, napríklad ZMS

- pre držiteľov novinárskeho preukazu

- pre doprovod žiakov a študentov všetkých stupňov škôl v rámci organizovanej skupiny