Dobrovoľnícka výsadba

Banská Bystrica 21.11.2022

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky sa verejne zaviazal, že v rámci projektu „Milión stromov pre Slovensko“ v spolupráci s dobrovoľníkmi vysadí nad rámec normálnej ročnej výsadby ďalší milión  stromčekov na ním spravovaných pozemkoch.

Úspešný štart tohto projektu prebehol v spolupráci s dobrovoľníkmi na odštepných závodoch: Karpaty, Tribeč, Považie, Sever, Tatry a Východ. Počas jarnej a jesennej výsadby sa do projektu zapojilo takmer tisíc  dobrovoľníkov, ktorí vysadili 42 495 kusov sadeníc rôzneho druhu.

V pondelok 14.11. sa uskutočnila výsadba s klimatológmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v katastrálnom území Lakšárska Nová Ves. Na ploche zničenej biotickými činiteľmi v roku 2021 obnovili zamestnanci Slovenského hydrometeorologického ústavu lesný porast vysadením 5 500 sadeníc borovice lesnej. Je to jediná drevina znášajúca extrémne podmienky viatych pieskov. Jej prvú výsadbu zabezpečila osvietená panovníčka Mária Terézia, čím premenila meniace sa pieskové duny na zelený les. 

Týmto sa však starostlivosť lesníkov o výsadbu nekončí. V ďalšom kroku zalesnenú plochu oplotia, aby vysadené sadeničky chránili pred ohryzom lesnou zverou.

„Teší ma, že budúcnosť krajiny v kontexte klimatických zmien nie je ľuďom ľahostajná, a že sa aktívne zapojili do obnovy lesných ekosystémov. Za tento aktívny prístup posielame všetkým dobrovoľníkom veľké ĎAKUJEME," povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ján Marhefka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 537 kB)

výsadba so SHMÚ