Lesnícky deň na OZ Prešov 2017

V dňoch 14.a 15.11.2017 sa na OZ Prešov, LS Široké uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, ktorý tematicky nadviazal na podujatia z predchádzajúcich rokov, organizované na LS Hanušovce v objekte Pro Silva Kráľovčík s listnatými, dubovo-bukovými porastami. Tentokrát bolo základným motívom akcie prezentovať postupy a výsledky prírode blízkeho obhospodarovania lesa všetkým zamestnancom vonkajšej prevádzky na OZ Prešov v objekte Pro Silva Brezová v bukovo-smrekovo-jedľových porastoch. Hoci toto drevinové zloženie nie je typické pre OZ Prešov, vzhľadom na aktivity, ktoré OZ Prešov rozvíja v tejto oblasti a na to, že do procesu prírode blízkeho hospodárenia sa zapája čoraz viac odborných lesných hospodárov a lesníkov, je vítané, aby boli oboznámení aj s hospodárením v ihličnatých porastoch. Zvlášť, keď ide o hospodárenie a prirodzenú obnovu jedle, ktorej zastúpenie je žiaduce zvýšiť aj v bukových porastoch. Základnou témou bolo  Ukážky výchovy a prírode blízkeho obhospodarovania lesa.  Sprievodcami akcie počas oboch dní boli pestovateľ OZ p. Miroslav Kováč a súčasný ako aj predchádzajúci vedúci lesníckeho obvodu p. Ján Tartaľ a p. Maroš Ovád. Počas oboch dní sa na akcii zúčastnilo takmer 100 účastníkov, medzi nimi i zástupcovia štátnej správy LH z Prešova.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.

Fotogalériu z lesníckeho dňa otvoríte kliknutím.