Lesy, v ktorých jediný chrobák zabije niekoľko stromov

-  Druhy chrobákov, ktorých hlavnou zložkou jedálnička sú sadenice ihličnatých drevín, komplikujú život nejednému lesníkovi.
- Lesníci aplikujú overené metódy, ale tiež hľadajú stále nové spôsoby, ktorými sa snažia zachrániť stromy pred škodcami z ríše hmyzu.
- Prevencia je dôležitá nielen v živote človeka, ale tiež v živote lesa...
- Lapacie kôrky zachraňujú stromy...

Hoci meria len 1-1,5 cm je tvrdoň smrekový vážny až chronický škodca ihličnatých porastov. V posledných štádiách dospievania vyhľadáva čerstvo vysadené ihličnaté dreviny, ktorými sa kŕmi do obdobia, kým úplne nedospeje. Tento čas, za ktorý jediný chrobák zlikviduje jednu a viac sadeníc, sa nazýva zrelostný žer. Hlboké lievikovité poškodenia na sadenici prerušujú cievne zväzky a sú viditeľné tesne nad zemou, na koreňovom krčku, neskôr aj na kmienku sadeníc. Pri silnejšom napadnutí sú ranky po celom obvode kmienka a sadenica hynie. Chrobáky vykonávajú zrelostný žer od polovice apríla až do konca septembra, pri priaznivej teplote aj v októbri.
Podobné poškodenie zrelostným žerom na ihličnatých sadeniciach spôsobujú aj lykokazy rodu Hylastes. Tie sa zameriavajú na koreňový kŕčok a korene sadenice. Male chrobáky dosahujúce veľkosť len 3,5 -4,4 mm vytvárajú v koreňoch skôr chodbovité požerky s ostrými hranami.
Prevencia je prvoradá!!! Preto lesníci snažia do poškodzovaných oblastí vysádzať staršie a kvalitnejšie sadenice, dôsledne asanujú zvyšky po ťažbe. V škôlkach, ešte pred samotnou výsadbou do terénu, sadenice namáčajú do insekticídnych roztokov. Mnohokrát sa musí aplikovať aj individuálny postrek sadeníc ihneď po výsadbe. Účinnou metódou je odstraňovanie pňov, vyžínanie buriny okolo sadeníc a uprednostňovanie jamkovej výsadby pred štrbinovou, vysádzanie pod materský porast ....
Najúčinnejšou mechanickou ochranou sú lapacie kôrky. Tie sa pripravujú z čerstvo spíleného smreka. Odkôrňujú sa 25 cm široké pásy po dĺžke kmeňa, ktoré sa neskôr narežú na 50 cm dĺžky, a potom sa preložia na polovicu. Kôrky kladieme v apríli až do konca septembra. Do lapacej kôrky sa umiestňuje čerstva vetvička smreka alebo borovice, ktorá zatraktívni samotnú kôrku. Tá sa zaťaží kameňom. Maximálna životnosť takejto kôrky je 14 dní. Ich rozmiestňovanie v teréne, skladovanie a kontroly, majú svoje pravidlá...
V boji s týmito škodcami LESY Slovenskej republiky štátny podnik za posledné tri roky vysadili takmer milión voskovaných sadeníc a rozmiestnili viac ako 19 000 kôrok.