Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance