Zem je v rukách človeka!

Práve táto myšlienka sprevádzala netradičné piatkové vyučovanie na ŽŠ Spojová v Banskej Bystrici, na ktorú zavítali aj naši lesní pedagógovia zo Slovenskej Ľupče a generálneho riaditeľstva. Žiaci sa spoločne zapojili do rôznych kreatívnych dielní a aktivít, zameraných na zdôraznenie dôležitosti ochrany prírody okolo nás a zodpovedného využívania prírodných a separovateľných materiálov v každodennom živote.