Tip na výlet - Lesnícky skanzen

Skanzen je kultové miesto slovenského lesníctva, kde návštevník nájde desiatky zastávok, ktoré vypovedajú o lese, jeho funkciách, biológii, histórii, používanej technike a predovšetkým o jeho význame pre náš život. Skanzen je v správe Odštepného závodu Čierny Balog a v spojení s Čiernohronskou železničkou je vyhľadávanou turistickou destináciou. Každoročne ho navštívi okolo 50 000 ľudí. Najvýznamnejšie podujatie organizované v areály lesníckeho skanzenu je Deň stromu.

Lesnícky skanzen – múzeum v prírode, ktoré reprezentuje lesníctvo celého Slovenska, sa nachádza vo Vydrovskej doline neďaleko Čierneho Balogu. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 525-850 m n. m. po oboch stranách Vydrovského potoka na ploche 140 ha, z ktorých 116 ha tvorí les. Jeho základný kameň bol položený na holej lúke 21.6.2002 počas prvého Dňa stromu. Vznikol z iniciatívy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a pri jeho budovaní Odštepný závod Čierny Balog prihliadal nielen na externú expozíciu (lesnícky náučný chodník) ale tiež na internú expozíciu zahrňujúcu priestory hájovne a priľahlej budovy, amfiteáter. Prvým krokom prebiehala výstavba náučného chodníka s názvom Chodník lesného času s dvojrozmernými i trojrozmernými exponátmi umiestnených v lesnom prostredí. Slávnostné otvorenie Lesníckeho skanzenu bolo načasované na 2. ročník Dňa stromu (19.7.2003). V súčasnosti je na necelých piatich kilometroch viac ako 80 zastávok prezentujúcich tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov a i. Medzi zaujímavé súčasti skanzenu patrí replika lesnej kaplnky z Hornej Bzovej, mini-svet s replikami lesníckych stavieb či napr. torzo Dobročskej jedle... V najodľahlejšej časti sa nachádza lesnícky cintorín, prejav úcty tým, ktorí stratili život pri práci v lese. Spravuje ho štvorlístok LESY SR, š.p., obec Čierny Balog, Čiernohronská železnica a Občianske združenie VYDRA Čierny Balog. Lesnícky skanzen bol vyhlásený za významné lesnícke miesto 14.7.2012.

Stránka lesníckeho skanzenu

(N 48°44′32″   E 19°39′18″)