Legitímna práca lesníkov v Bratislave je napádaná

Bratislava 19.11.2021

Štátny podnik s Magistrátom hlavného mesta uzavrel zmluvu, v rámci ktorej sa obe strany dohodli na spôsobe, akým budú hospodáriť v lesoch, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a ktoré spravuje štátny podnik LESY SR. Touto dohodou sa obe strany zaviazali k výrazne posilnenej rekreačnej funkcii lesa.

LESY SR, š. p., uvedomujúc si masívnu kontrolu verejnosti, striktne dodržujú určené bezzásahové lokality. LESY SR a Mesto Bratislava sa dohodli na vzájomnej a včasnej informovanosti o pripravovaných činnostiach v lese, aby sa minimalizovali konfliktné situácie medzi lesnými pracovníkmi a návštevníkmi lesa. K tejto informovanosti patria aj prenosné stojany upozorňujúce na práve prebiehajúcu činnosť.

Je nám ľúto, že hneď v prvých dňoch, kedy sme v lokalite Kráľova Hora nad Dlhými dielmi začali vykonávať schválené a legitímne zásahy v lese (odstraňovanie suchých a nebezpečných stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ľudí a výber jednotlivých stromov brániacich v raste stabilným a perspektívnym dubom) došlo ku konfliktným situáciám, kedy hŕstka ľudí nerešpektovala upozornenia na práve prebiehajúcu nebezpečnú prácu a vošla do tohto územia.

Títo ľudia ohrozili bezpečnosť všetkých prítomných. Naši zamestnanci i dodávatelia prác boli zo strany týchto jednotlivcov verbálne atakovaní  a došlo aj k poškodeniu nášho majetku. Ohrozili tým svoju bezpečnosť, ako aj bezpečnosť našich dodávateľov prác, ktorí sú plne zodpovední za pohyb všetkých ľudí na vymedzenom pracovisku.

Je zarážajúce, že pri profesionálnej a legitímnej realizácii manažmentových opatrení sú naši zamestnanci neustále atakovaní, a to aj napriek tomu, že o ich činnosti je informovaná verejnosť i samospráva.

Realizácia našich aktivít musela byť prerušená. Uvedené konanie je v príkrom rozpore nielen so spomenutou dohodou, ale aj s príslušnými právnymi predpismi. Vyzývame preto širokú verejnosť, aby rešpektovala prácu lesníkov.

Pripomíname, že LESY SR vykonávajú práce súvisiace s obhospodarovaním lesa v súlade s platným programom starostlivosti o les, ktorý pripomienkujú aj orgány ochrany prírody a mimovládne organizácie.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/legitimna-praca-lesnikov-bratislave-je-napadana/lsr_ts_2021_11_19_vandalizmus_ba.pdf