LESY SR začínajú s predajom ihličnatého kalamitného dreva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako zakladateľ podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik predložilo dnes (20.11.2019) na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Informácia o predaji ihličnatého kalamitného dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik s cieľom zabrániť jeho znehodnoteniu“. 

Obhospodarovatelia lesa v Slovenskej republike i v okolitých krajinách už niekoľko rokov bojujú s následkami kalamít spôsobených suchom, vetrom a premnoženým podkôrnym hmyzom. Z tohto dôvodu je trh v stredoeurópskom priestore presýtený surovým ihličnatým drevom. Je evidovaný obrovský rozdiel medzi ponukou a spracovateľskými kapacitami hlavne menej hodnotných sortimentov.

„LESY SR evidujú veľmi nízky záujem o kúpu ihličnatého dreva. Prostredníctvom elektronických aukcií sa podarilo v tomto roku predať iba 6% z ponúkaného množstva ihličnatého dreva (vláknina). O viac ako 100% nám narástli zásoby tohto dreva na skladoch“, uviedol generálny riaditeľ LESY SR, š. p.  Ing. Marian Staník.

LESY SR sa preto rozhodli pre predaj tohto kalamitného ihličnatého dreva občanov. Ide o pilotný projekt.

Predaj dreva pre občanov bude realizovaný prostredníctvom obcí a ZMOS. Obce na základe záujmu občanov objednajú drevnú hmotu na miestne príslušnom  Odštepnom závode LESY SR, š. p. Výber domácností, ktoré si budú môcť nakúpiť drevo za zvýhodnených podmienok určí obec. Tá zabezpečí aj dovoz dreva.

Občania si tak budú môcť drevo zakúpiť iba za priame výrobné náklady štátneho podniku LESY vo výške 18,24 €/m³ (konečná cena s DPH). Na odvozných miestach je v prvej fáze k dispozícii 35.000 m³ dreva a na jednu domácnosť bude možné zakúpiť 5m³ dreva.

„Predajom dreva iba za výrobné náklady chceme pomôcť obyvateľov Slovenska“, povedal na záver Ing. Marian Staník.

Tlačová správa (PDF, 463 kB) 

Odkaz na stránku s kontaktmi.