Vianočné stromčeky od LESOV Slovenskej republiky

Vianočný stromček sa stal v priebehu storočí symbolom, bez ktorého si už ľudia nevedia najkrajšie sviatky v roku ani predstaviť. K tomu, aby živý vianočný stromček rozvoňal slovenské domácnosti a vniesol do nich sviatočnú atmosféru, opäť prispejú aj LESY Slovenskej republiky. Štátny podnik totiž už tradične pripravuje predaj vianočných stromčekov pre verejnosť.

Predaj začal prebiehať v prvej polovici decembra na vybraných odštepných závodoch, lesných správach a strediskách LESOV Slovenskej republiky, š. p. Pre záujemcov bude k dispozícii niekoľko stoviek kusov vianočných stromčekov. Podľa špecializácie daného závodu pôjde najmä o dreviny smrek a borovica, v menšej miere aj jedľa.

Stromčeky pochádzajú prevažne z výchovných zásahov realizovaných v lesných porastoch obhospodarovaných jednotlivými odštepnými závodmi. Odštepný závod Topoľčianky a špecializovaný závod Semenoles v Liptovskom Hrádku okrem toho ponúknu aj smrek pichľavý, borovicu čiernu či jedľu nordmannovu (známa tiež ako kaukazská jedľa), ktoré boli na tento účel vypestované na špeciálnych plantážach.

Cena vianočného stromčeka sa bude v závislosti od druhu, výšky a kvality vybranej dreviny pohybovať v rozpätí od 5 do 30 eur za kus.  

Záujemcovia si môžu vianočné stromčeky zakúpiť na týchto miestach a odštepných závodoch (OZ):  MAPA predaja (odkaz)

OZ Šaštín – Lesné správy Šaštín, Moravský Ján a Holíč v termíne od 9. 12. 2019

OZ Topoľčianky – Stredisko služieb Topoľčianky v termíne od 9. 12. 2019

OZ Žilina – na Ulici Jána Milca (oproti autobusovej stanici) v Žiline v termíne 11. – 20. 12. 2019

OZ Čadca – Lesná správa Čadca v termíne od 16. 12. 2019

OZ Čierny Balog – Lesné správy Osrblie, Hronec, Krám, Šaling, Dobroč, Sihla a Michalová v termíne 9. – 23. 12. 2019

OZ Slovenská Ľupča – Lesné správy Predajná a Slovenská Ľupča v termíne 16. – 20. 12. 2019

OZ Revúca – Lesná správa Veľká Lúka v termíne 16. – 20. 12. 2019

OZ Semenoles – v sídle v Liptovskom Hrádku a v Škôlkárskych strediskách Hladomer (obec Lovce), Čermošná (obec Krásnohorská Dlhá Lúka) a Brod (obec Horné Hámre) v termíne 3. -20. 12. 2019 

Okrem komerčného predaja vianočných stromčekov LESY Slovenskej republiky, š. p., aj tento rok realizujú projekt Stromček pod stromček, v rámci ktorého rozdajú desiatky vianočných stromčekov nemocniciam, školám, detským domovom či ústavom sociálnej starostlivosti.

Tlačová správa (PDF, 436 kb)