Vedenie štátneho podniku vymenovalo riaditeľov OZ

V Banskej Bystrici, 31.03.2021

  • Odštepné závody majú riadne vymenovaných riaditeľov
  • Do vedenia OZ sa dostali aj dve ženy

Po sérii výberových konaní, ktoré trvali dva týždne, vedenie štátneho podniku LESY SR v týchto dňoch riadne vymenovalo riaditeľov jednotlivých odštepných závodov (OZ). Štátny podnik ich má 25, z toho dva sú špecializované- ide o OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku a OZLT, teda OZ lesnej techniky.

Odštepné závody riadili niekoľko mesiacov poverení riaditelia. Poverenie mali prevažne od apríla minulého roka. Medzi kritériami, ktoré musel uchádzač o výberové konanie spĺňať, bolo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, minimálne ročná riadiaca prax a 5-ročné skúsenosti v lesnom hospodárstve alebo v štátnej správe lesného hospodárstva.

Generálny riaditeľ LESOV SR, š.p., Tomáš Čuka: „riaditeľov OZ sme si vyberali ako súčasť tímu, ktorý prevedie tento podnik zásadným transformačným procesom.“

Na výberových konaniach sa zúčastnilo 92 ľudí. Zmeny vo vedení nastanú na 17- stich odštepných závodoch. Ide o Žarnovicu, Kriváň, OZLT, Košice, Sobrance, Považskú Bystricu, Námestovo, Smolenice, Revúcu, Rožňavu, Liptovský Hrádok, Semenoles, Topoľčianky, Čierny Balog, Slovenskú Ľupču, Prievidzu a Trenčín.

Odštepné závody, kde personálne zmeny vo vedení nenastali: Šaštín, Vranov, Levice, Beňuš, Žilina, Čadca, Prešov, Rimavská Sobota.

Do vedenia odštepných závodov sa dostali aj dve ženy- okrem OZ Vranov, kde zostáva na čele podniku Erika Hasinová, výberové konanie na riaditeľku OZ Sobrance vyhrala Lucia Miňová, ktorá doteraz zastávala na tomto OZ viacero funkcií.

Štyri odštepné závody budú viesť ľudia z externého prostredia.

Šéfovať OZ Slovenská Ľupča bude Peter Dúbravský, ktorý bol v minulosti správcom lesných majetkov v rakúskom Neuhause či v rumunskom Sebeşi. K novej funkcii povedal: „Niekoľko rokov som pracoval v zahraničí. Svoje bohaté skúsenosti by som chcel zužitkovať aj tu, doma na Slovensku. Verím, že sa mi to podarí.“

V Liptove pôjde o zmenu v rámci OZ Liptovský Hrádok aj OZ Semenoles. Ivana Podhorca nahrádza Peter Korenko, ktorý doteraz pracoval ako vedúci odborný referent v TANAP-e a Mareka Šimanského nahradí vo vedení Semenolesu Peter Petrášek, naposledy vedúci strediska genofondu drevín Rakúske lúky TANAP-u. Františka Poletu z Námestova vystrieda Róbert Sivčák, odborný lesný hospodár.

 

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lsr_ts_2021_31_03_riaditelia_oz.pdf