Študijná cesta po Slovensku

Lesníci z maďarsko-slovenského pohraničia na študijnej ceste po Slovensku

Vyše päťdesiat lesníkov z maďarsko-slovenského pohraničia sa koncom mája zúčastnilo aktivity, ktorá sa realizovala v rámci projektu „Lesnici pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. V rámci dvojdňovej „Študijnej cesty o prírodných a prírode blízkych lesoch“ zameranej na rozšírenie odborných vedomostí a výmenu skúseností.

Po prekročení štátnej hranice maďarských účastníkov z Ipeľských lesov, a. s. (Ipoly Erdő Zrt.) čakala vyše hodinová cesta na chatu Žuhračka. Po príchode všetkých srdečne privítal riaditeľ OZ Levice, Ing. Vlastimil Uhlík a projektový manažér projektu Ing. František Král. Následne Ing. F. Král krátko informoval o projekte a jeho cieľoch. Po výdatných raňajkách sa účastníci exkurzie vydali na cestu na Počúvadlo, kde mali zabezpečené ubytovanie. V rámci poobedného programu aj napriek nepriaznivému počasiu navštívili lesnícky náučný chodník Počúvadlo a blízke objekty PRO SILVA, ktoré už dlhé roky lesníci z LS Pukanec prebudovávajú. Večerný program bola prehliadka jazera Počúvadlo aj s banskými objektami s odborným sprievodcom a následná dlhá výmena skúseností v rámci voľnej rozpravy.  

Doobedný program druhého dňa bol venovaný návšteve Dobročského pralesa. Účastníci exkurzie mali možnosť oboznámiť sa so životom v bezzásahovej zóne vyše 400 ročného pralesa. Maďarskí lesnícki hostia prejavili veľký obdiv z takéhoto pralesa a všetci obdivovali hlavne mohutné niekoľko storočné jedince karpatskej zmesi, ale i javory horské.  Najväčší úspech však zožala poobedná návšteva lokality „Kremenný jarok“ s prof. Ing. Milanom Sanigom, DrSc. S odborným doprovodom renomovaného profesora sa absolvovala moderovaná prehliadka prírode blízkeho obhospodarovania mozaikových dubových lesných porastov na Polesí Budča.

Práve toto podujatie napomohlo k výmene skúseností medzi lesníkmi z SK-HU pohraničia. Študijná cesta organizovaná vedúcim partnerom projektu LESY SR, š. p. bola poučná pre všetkých lesníkov. Vďaka bohatému programu mohli účastníci prediskutovať nielen každodenné problémy bežnej prevádzky, ale aj zložitejšiu problematiku ochrany prírody. Na záver môžem skonštatovať, že napriek štátnym hraniciam nás všetkých spojila láska k prírode a lesníctvu.

POZVÁNKA SK (PDF, 518 kB) 

POZVÁNKA HU (PDF, 629 kB) 

SPRIEVODCA SK-HU (PDF, 4 MB) 

FOTOGALÉRIA

Obrázok Logo SK HU 

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.

www.skhu.eu