ZHRNUTIE SOCIÁLNEJ PARTICIPÁCIE v rámci projektu: "PO STOPÁCH LESNEJ DREVENEJ ARCHITEKTÚRY."

ZHRNUTIE SOCIÁLNEJ PARTICIPÁCIE v rámci projektu: "PO STOPÁCH LESNEJ DREVENEJ ARCHITEKTÚRY."

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                    

 

 

V dňoch 9. – 24. marca 2023 sa uskutočnili online verejné konzultácie k plánovaným projektovým aktivitám v rámci projektu: „PO STOPÁCH LESNEJ DREVENEJ ARCHITEKTÚRY“. Okrem online konzultácií sa v rámci účasti verejnosti uskutočnil aj webinár, ktorý sa konal 31.3.2023.

Ďakujeme všetkým zainteresovaným stranám zapojeným do účasti verejnosti za ich početné návrhy, nápady a pripomienky týkajúce sa plánovaných aktivít v rámci projektu.

Podrobný prehľad účasti v poľštine a slovenčine nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

Súbor po poľsky

Súbor po slovensky

 

Link k participácií na strane RDLP w Katowicach:

https://www.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/6uqY/content/partycypacje-slowacja

Link k participácií na strane Nadleśnictwa Bielsko:

https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/partycypacje-spoleczne-w-ramach-projektu-sladami-lesnej-architektury-drewnianej-projekt-planowany-do-realizacji-w-ramach-programu-interreg-polska-slow

Link k participácií na strane Nadleśnictwa Jeleśnia:

https://jelesnia.katowice.lasy.gov.pl/globalny/-/asset_publisher/hgV2cbzXMaK9/content/partycypacje-spoleczne-w-ramach-projektu-sladami-lesnej-architektury-drewnianej-projekt-planowany-do-realizacji-w-ramach-programu-interreg-polska-slow

Link k participácií na strane Nadleśnictwa Ustroń:

https://ustron.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/wBthRsd9JS7s/content/partycypacje-spoleczne-w-ramach-projektu-sladami-lesnej-architektury-drewnianej-projekt-planowany-do-realizacji-w-ramach-programu-interreg-polska-slow

Link k participácií na strane LESY Slovenskej republiky, š. p.:

https://www.lesy.sk/lesy/o-nas/projekty-spolupraca/projekty-eu/stopami-lesnej-drevenej-architektury.html