Participácia projektu "Stopami lesnej drevenej architektúry"

PARTICIPÁCIA v rámci projektu: „STOPAMI LESNEJ DREVENEJ ARCHITEKTÚRY”

Projekt bude realizovaný v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027

 

 

               

 

Pozývame slovenské a poľské organizácie, inštitúcie ako aj fyzické osoby, aby sa zapojili do participácie v súvislosti s úlohami, ktoré plánujeme realizovať v rámci tohto projektu a to vyplnením formulára alebo účasťou na webinári, ktorý sa uskutoční dňa 31.03.2023 o 10:00 hod.

 

 

 

 

 

 

Link na webinár:

https://lasy.webex.com/lasy-en/j.php?MTID=m6e2e87e85345eec64ad5c59d8f6504e1

Číslo stretnutia: 2732 751 3444

Heslo: 310323

 

 

TERMÍN PARTICIPÁCIE: 09.03.2023 – 24.03.2023

Hlavný cieľ projektu: vytvorenie cezhraničnej ponuky založenej na trvalo udržateľnom cestovnom ruchu a využívaní kultúrneho potenciálu drevenej lesnej architektúry v poľsko-slovenskom pohraničí.

Partneri projektu: PGL LP RDLP w Katowicach, PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, PGL LP Nadleśnictwo Ustroń, PGL LP Nadleśnictwo Jeleśnia,
LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná jednotka OZ Tatry, Lesná správa Zákamenné.

Skôr, ako začnete vypĺňať formulár, odporúčame Vám oboznámiť sa s úlohami, ktoré plánujeme realizovať v rámci projektu, a ktoré boli prezentované v prezentácii.

Prezentácia v poľskom jazyku

Prezentácia v slovenskom jazyku

 

Formulár v poľskom jazyku

Formulár v slovenskom jazyku

 

Link na formulár participácie v online verzii v poľskom jazyku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH_j4TkkVwE5kI-NOvQnuOe8Rc27sUt4YXyPlii6wPp4MtTA/viewform

 

Link na formulár participácie v online verzii v slovenskom jazyku:

https://docs.google.com/forms/d/1zYn78hVdNhALoV2fGlqkWg3tiVYHT6rWWV1Bak2h33Q/edit

 

 

Kontaktné osoby:

Anna Szady, Karolina Polaszek

Kontaktná adresa: partycypacje.spoleczne@katowice.lasy.gov.pl

Nižšie sú uvedené odkazy na webové stránky participácie, ktoré prevádzkujú poľskí partneri projektu:

https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/

https://jelesnia.katowice.lasy.gov.pl/

https://ustron.katowice.lasy.gov.pl/

https://www.katowice.lasy.gov.pl/