Lesnícky náučný chodník Smolnícka osada

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU SMOLNÍCKA OSADA (PDF, 578 kB) 
 • Kraj: Košický
 • Okres: Gelnica
 • Pohorie: Volovské vrchy
 • Chránené územie: nie je
 • Prístup: od zastávky Smolnícka Osada (medzi Smolníkom a Mníškom nad Hnilcom) pešo asi 300 m za pílou po vyznačenej prístupovej trase
 • Východisko: z autobusovej zastávky Smolnícka Osada (medzi Smolníkom a Mníškom nad Hnilcom), peši 300 m za pílou po vyznačenej prístupovej trase  GPS súradnice:  N 48°47'4.97 E 20°48'3.03
 • Trasa: trasa vedie lesom smerom na lokalitu Tri duby
 • Dĺžka: 4,4 km, prevýšenie 195 m
 • Čas prechodu: 2 – 4 hod.
 • Počet zastávok: 16
 • Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické, okružný, samoobslužný, aj sprievodcovský, peší, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: chodník je prepojený na turistickú značkovú sieť
 • Rok otvorenia, garant: 2006, LESY SR, š. p. Odštepný závod Košice. Starostlivosť o náučný chodník prevzala ZŠ v Helcmanovciach
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š. p. Odštepný závod Košice, LS Smolník, tel.: 053/4799456, mobil: 0918 333 119
 • Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave
 • Poznámka: pre návštevníkov odbornej aj laickej verejnosti je možné zabezpečiť sprievodcu alebo lesného pedagóga z Lesnej správy Smolník č. tel.: 053/4799339, ls.smolnik@lesy.sk
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov:

1. Charakteristika územia Smolnícka Osada
2. Stromy, rastliny – Smolnícka Osada
3. Chata Tri Duby – lesnícke stavby
4. Zver v Slovenskom rudohorí – Volovské vrchy
5. Pestovanie lesa – výberková prebierka
6. Pestovanie lesa – výchova bukových mladín
7. Spoločenstvá záujmového územia – biotopy
8. Pestovanie lesa – výchova jedľovo - bukových mladín
9. Mykológia – huby
10. Ideálny výberkový les – prírode blízke obhospodarovanie lesa – pedologické pomery
11. Prírode blízke obhospodarovanie – výberkový spôsob
12. Hydrologické pomery - vodstvo
13. Semenárstvo
14. Lesné spoločenstvá
15. Snehová jama – uskladňovanie sadeníc
16. Prezentácia Východoslovenskej energetiky a. s. - vzťah k ekológii 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLÍ

Smolník. Obec vo Volovských vrchoch v úzkej doline Smolníckeho potoka, pravostranného prítoku Hnilca, v nadmorskej výške 561 m n. m., na severovýchod od Rožňavy. Je to stará slovanská obec, ktorá vznikla dávno pred príchodom nemeckých baníckych kolonistov na počiatku 13. storočia. Už v stredoveku bola sídlom významných banských inštitúcií, škôl i centrom kultúry východného Slovenska. Z roku 1243 sú prvé údaje o produkcií zlata v Smolníku, ale podrobnosti o tejto činnosti nie sú známe. Pravdepodobne tu ťažili už Kelti alebo Kotíni. V roku 1350 sa už zo Smolníka vyvážala meď, striebro, zlato a železo do Levoče a západnej Európy cez Krakov. Najväčší rozkvet prežívalo mestečko na prelome 14. a 15. storočia, kedy tu fungovala aj kráľovská mincovňa. Začiatkom 19. storočia tu banskí úradníci postavili stále kamenné divadlo, jedno z prvých na Slovensku. Bolo vybavené strojovňou na otáčanie javiska a divadelnou knižnicou. Do dnešnej doby sa nezachovalo. Do konca 19. storočia ťažba medi zanikla a priemysel sa preorientoval na produkciu pyritu a kyseliny sírovej. Vznikla tu aj tabakáreň, výrobňa ručných cigár, ktorá fungovala do roku 2008.

Smolnícka Huta. Bývalá banícka obec na severovýchod od Smolníka, prvýkrát písomné doložená v roku 1828. V jej okolí sa ťažilo striebro, olovo, ortuť a meď, dodnes je možné nájsť zvyšky starých banských diel. Novorománsky kostol z 18. storočia.

Výberkové lesy v okolí Smolníka. Sú svojou podstatou najbližšie k prírodným lesom. Výnimočnosť tunajších lesov je daná bohatstvom drevín, ktoré sú zastúpené vo všetkých vekových stupňoch. Hoci to všade nie je možné, ich výmera sa vďaka cieľavedomému a citlivému prístupu lesníkov postupne zvyšuje. Jedinečnosť tunajších lesov obdivujú už desaťročia lesní odborníci z celého sveta.

Kúpele Štós. Nachádzajú nad obcou Štós, hlboko vo Volovských vrchoch v závere Kúpeľného potoka – prítoku hornej Bodvy, vedľa starej baníckej cesty z Medzeva do Smolníka. Prostredie kúpeľov tvorí lesopark z 2. polovice 19. storočia, architektonicky dotvorený potôčikom s kaskádami a fontánou, ako aj galéria v prírode s dielami akad. sochára Vojtecha Löfflera. Kúpele s parkom s vyše 200 druhmi vzácnych drevín a kvetov (sekvoja, kanadský javor, rododendróny, azalky…) sú národnou kultúrnou pamiatkou.

Kloptaň (1 153 m n. m.). Vrch na hlavnom chrbte Volovských vrchov juhozápadne od Gelnice. Je na ňom 8 m vysoká drevená rozhľadňa, z ktorej možno pozorovať Vysoké Tatry či Nízke Tatry s majestátnou Kráľovou hoľou, bližšiemu okoliu dominuje Kojšovská hoľa. Pod rozhľadňou sa nachádza zrub poskytujúci turistom útočisko pred prípadnou nepriazňou počasia. Na juhovýchodnom svahu sa rozprestiera prírodná rezervácia Kloptaň so zachovalými lesnými spoločenstvami a vzácnou rastlinou kosatcom sibírskym. Rezervácia je súčasne územím európskeho významu Kloptaň a leží v rámci chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000).